رباعی شمارهٔ ۱۹۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

بخت و دل من ز من برآورد دمار
چون یار چنان دید ز من شد بیزار
زین نادره‌تر چه ماند در عالم کار
زانسان بختی، چنین دلی، چونان یار