رباعی شمارهٔ ۳۱

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

با حکم خدایی، که قضایش این است
می‌ساز، دلا، مگر رضایش این است
ایزد به کدامین گنهم داد جزا؟
توبه ز گناهی، که جزایش این است