رباعی شمارهٔ ۳۶۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

جز یاد تو دل بهر چه بستم توبه
بی ذکر تو هر جای نشستم توبه
در حضرت تو توبه شکستم صدبار
زین توبه که صد بار شکستم توبه