رباعی شمارهٔ ۲۶۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

با خاک برابرم ز بی‌سنگی خویش
وز دل خجل از دوام دلتنگی خویش
یارب بدهم شرم ز بی‌شرمی خویش
تا باز هم ز ننگ بی‌ننگی خویش