رباعی شمارهٔ ۱۹۵۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ماه آمد پیش او که تو جان منی
گفتش که تو کمترین غلامان منی
هر چند بدان جمع تکبر می‌کرد
می‌داشت طمع که گویمش آن منی