رباعی شمارهٔ ۱۹۷

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

بازی بنگر عشق چه کردست آغاز
می‌ناز ازین حدیث و خود را بنواز
بر درگه این و آن چه گردی به مجاز
ساز ره عشق کن برو با او ساز