تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۲۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نومید نیستیم ز احسان نوبهار
هرچند تخم سوخته در خاک کرده‌ایم