تک‌بیت شمارهٔ ۲۲۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

آسمان آسوده است از بیقراری‌های ما
گریهٔ طفلان نمی‌سوزد دل گهواره را