تک‌بیت شمارهٔ ۷۶۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نیست چندان ره به ملک بیخودی از عارفان
تا برون از خویش می‌آیند، در میخانه‌اند