رباعی شمارهٔ ۳۵۲

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

هستم ز تو دلشکسته‌ای عهد شکن
وز دوستی تو با جهانی دشمن
گیرم نبود دست من و دامن تو
بتوان کردن دست من و دامن من