تک‌بیت شمارهٔ ۹۵۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دل می‌شود سیاه ز فانوس بی چراغ
در روز ابر، بادهٔ چون آفتاب‌گیر