شمارهٔ ۱۶۳

نیل دمنده تویی به گاه عطیت
پیل دمنده به گاه کینه گزاری