رباعی شمارهٔ ۱۸۵۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

در دل نگذارمت که افگار شوی
در دیده ندارمت که بس خار شوی
در جان کنمت جای نه در دیده و دل
تا در نفس بازپسین یار شوی