رباعی شمارهٔ ۲۶۳

در هر نفسی کسب کمالی می کن
بر لوح دلت نقش خیالی می کن
بر چشمهٔ چشم ما نظر می‌ فرما
اما طلب آب زلالی می کن