رباعی شمارهٔ ۱۰۴۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گر می‌کشدم غم تو هر دم مکش
هل تا بکشندم همه عالم تو مکش
آنرا که خود انداخته‌ای پای مزن
وانرا که تو زنده کرده‌ای هم تو مکش