رباعی شمارهٔ ۱۶۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

داریم ز قدت گلها راست همه
دل ماندگیی چند که برجاست همه
آن نیز که امروز ز ما کردی یاد
تاثیر دعای سحر ماست همه