رباعی شمارهٔ ۷

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

صد بار بگفتم به غلامان درت
تا آینه دیگر نگذارند برت
ترسم که ببینی رخ همچون قمرت
کس باز نیاید دگر اندر نظرت