رباعی شمارهٔ ۲۶۲

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

هر بار ز دیده از تو در تیمارم
تا بهره ز دیدار تو چون بردارم
ای یار چو ماه اگر دهی دیدارم
چون چرخ هزار دیده در وی دارم