رباعی شمارهٔ ۱۳۳

جایی که مقام نیست‏ات، مرحله دان
وین عمر پر آفت و بلا را تله دان
چون بر تنت از حدوث مردم حدث ا‏ست
جای حدث حدوثه را مزبله دان