رباعی شمارهٔ ۳۴۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

آیا گهر وصل تو یارم سفتن
راه تو امیدوار یارم رفتن
می‌روشن و حجره خالی و موسم گل
ای گلبن نو شکفته یارم گفتن