رباعی شمارهٔ ۲۵۹

عمری است که زنده به حیات اویم
پوشیده به تشرف صفات اویم
از روی وجود چون نکو می ‌نگرم
پیشم بنشین که عین ذات اویم
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۵۹ - عمری است که زنده به حیات اویم

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات اویم می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه اویم ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۲۵۹ - عمری است که زنده به حیات اویم استفاده کرده است.

کلمه تکرار
اویم 3