تک‌بیت شمارهٔ ۹۴۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زندان به روزگار شود دلنشین و ما
هر روز می‌شویم ز دنیا رمیده‌تر