شمارهٔ ۱۶۰

من کنم پیش تو دهان پر باد
تا زنی بر لبم تو زابگری