دوبیتی شمارهٔ ۲۲۶

در صورت و معنیش نظر کن
می بین همه و مرا خبر کن
خواهی که رسی به نعمت‌اللّه
بر درگه سیّدم گذر کن