رباعی شمارهٔ ۱۱۳۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از شور و جنون رشک جنان را بزدم
ز آشفته دلی راحت جان را بزدم
جانیکه بدان زنده‌ام و خندانم
دیوانه شدم چنانکه آن را بزدم