رباعی شمارهٔ ۵۵

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

بر نطع تو اسب شیرکاری گردد
فرزین تو پیل کارزاری گردد
شطرنج چه بود؟ چوبکی چند، ولی
از لعل تو چون عود قماری گردد