تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عشقم چنان ربود که دنیا و آخرت
افتاد چون دو قطرهٔ اشک از نظر مرا