غزل شمارهٔ ۵

این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا
چه غم از نار که در دل همه نورست اینجا
گل سوری که عروس چمنش می‌خوانند
گو بده باده درین حجله که سورست اینجا
موسم عشرت و شادی و نشاطست امروز
منزل راحت و ریحان و سرورست اینجا
اگر آن نور تجلیست که من می‌بینم
روشنم گشت چو خورشید که طورست اینجا
آنکه در باطن ما کرد دو عالم ظاهر
ظاهر آنست که در عین ظهورست اینجا
یار هم غایب و هم حاضر و چون درنگری
خالی از غیبت و عاری ز حضورست اینجا
سخن از خرقه و سجاده چه گوئی خواجو
جام می نوش که از صومعه دورست اینجا
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۵ - این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ظاهر می باشند. خواجوی کرمانی از کلمه ظاهر ۲ بار در غزل شمارهٔ ۵ - این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ظاهر 2