تک‌بیت شمارهٔ ۲۹۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دلم به پاکی دامان غنچه می‌لرزد
که بلبلان همه مستند و باغبان تنها