رباعی شمارهٔ ۱۴۲۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای گرسنهٔ وصل تو سیران جهان
لرزان ز فراق تو دلیران جهان
با چشم تو آهوان چه دارند به دست
ای زلف تو پای‌بند شیران جهان