رباعی شمارهٔ ۴۴۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

هر روز به نو برآید آن دلبر مست
با ساغر پرفتنهٔ پرشور بدست
گر بستانم قرابهٔ عقل شکست
ور نستانم ندانم از دستش رست