رباعی شمارهٔ ۳۵۶

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

از بهر یکی بوس به دو ماه ای ماه
داری سه چهار پنج ماهم گمراه
ای شش جهت و هفت فلک را به تو راه
از هشت بهشت آمده‌ای در نه ماه