تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۰۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خود کرده‌ام به شکوه‌تر خصم جان خویش
کافر مباد کشتهٔ تیغ زبان خویش !