رباعی شمارهٔ ۱۳۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

دارم دلکی به تیغ هجران خسته
از یار جدا و با غمش پیوسته
آیا بود آنکه بار دیگر بینم
با یار نشسته و ز غم وارسته؟