رباعی شمارهٔ ۱۸۳

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

گلها چو به باغ جلوه را ساز کنند
وز غنچه نخست هفته‌ای ناز کنند
چون دیده به دیدار جهان باز کنند
از شرم رخت ریختن آغاز کنند