دوبیتی شمارهٔ ۲۲

دردمندانه طبیبی می ‌طلب
زان شفاخانه نصیبی می‌ طلب
دُرد دردش نوش می کن همچو ما
خوش دوایی از حبیبی می‌ طلب