تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۲۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نیست غیر از بحر، چون سیلاب، ما را منزلی
گرد راه از خویش در آغوش یار افشانده‌ایم