رباعی شمارهٔ ۱۸۷۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

دل گفت مرا بگو کرا می‌جوئی
بر گرد جهان خیره چرا می‌پوئی
گفتم که برو مرا همین خواهی گفت
سرگشته من از توام مرا می‌گوئی