تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۴۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

می‌رود فیض صبوح از دست، تا دم می‌زنی
پیش این دریای رحمت، دست را پیمانه کن