تک‌بیت شمارهٔ ۲۷۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از بال و پر غبار تمنا فشانده‌ایم
بر شاخ گل گران نبود آشیان ما