رباعی شمارهٔ ۷۳۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

سوز دل عاشقان شررها دارد
درد دل بی‌دلان اثرها دارد
نشنیدستی که آه دلسوختگان
بر حضرت رحمت گذرها دارد