رباعی شمارهٔ ۵۱۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از آتش عشق سردها گرم شود
وز تابش عشق سنگها نرم شود
ای دوست گناه عاشقان سخت مگیر
کز بادهٔ عشق مرد بی‌شرم شود