رباعی شمارهٔ ۸۴

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

یا روی به کنج خلوت آور شب و روز
یا آتش عشق بر کن و خانه بسوز
مستوری و عاشقی به هم ناید راست
گر پرده نخواهی که درد، دیده بدوز