رباعی شمارهٔ ۱۹۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای طالب اگر ترا سر این راهست
واندر سر تو هوای این درگاهست
مفتاح فتوح اهل حق دانی چیست
خوش گفتن لا اله الا الله است