رباعی شمارهٔ ۶۹۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

دل‌ها به سماع بیقرار افتادند
چون ابر بهار پر شرار افتادند
ای زهرهٔ عیش کف رحمت بگشای
کاین مطرب و کف و دف ز کار افتادند