رباعی شمارهٔ ۱۳۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

سودای توام بی‌سر و بی‌سامان کرد
عشق تو مرا زندهٔ جاویدان کرد
لطف و کرمت جسم مرا چون جان کرد
در خاک عمل بهتر ازین نتوان کرد