رباعی شمارهٔ ۱۳۳۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من بندهٔ قرآنم اگر جان دارم
من خاک در محمد مختارم
گر نقل کند جز این کس از گفتارم
بیزارم از او وز این سخن بیزارم