تک‌بیت شمارهٔ ۷۷۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نه ماه فلک سیرم و نه مهر جهانتاب
تا بوسهٔ من بر لب بام تو نویسند