رباعی شمارهٔ ۳۶۷

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

آن صبر که حامی منست از غم تو
مویی نبرد ز عهد نامحکم تو
وین وصل که قبله‌ایست در عالم عشق
از گمشدگان یکیست در عالم تو