تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۹۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

فکر شنبه تلخ دارد جمعه را بر کودکان
من چسان غافل به پیری از غم فردا شوم؟